Awgrymiadau ar adeiladu’r ymennydd

Cofrestrwch i gael e-byst wythnosol gyda chyngor arbenigol i chi a’ch babi.

Rwyf yn:

Mae ein hawgrymiadau defnyddiol ar gyfer plant rhwng 0 a 2 oed. Os ydych yn dal yn feichiog, nodwch y dyddiad y mae disgwyl i’r babi gael ei eni, a byddwn yn anfon yr e-bost cyntaf atoch pythefnos ar ôl y dyddiad hwnnw.

Bydd rhannu eich ardal leol yn ein helpu i fesur llwyddiant ein hymgyrchoedd lleol. Teipiwch hanner cyntaf eich cod post, er enghraifft: LL21

Byddem wrth ein bodd yn rhoi’r diweddaraf i chi ar ein gwaith, sut gall eich cefnogaeth wneud gwahaniaeth a’r ffyrdd cyffrous amrywiol y gallwch chi ein cefnogi yn y dyfodol.

Ticiwch os hoffech glywed gennym drwy:

Os hoffech newid y ffordd yr ydym yn cysylltu â chi yn y dyfodol, cysylltwch â’n tîm Cymorth Cefnogwyr ar 020 7825 2505 neu e-bostiwch supportercare@nspcc.org.uk. Ni fyddwn fyth yn rhannu’ch manylion gydag unrhyw sefydliad arall i’w defnyddio at ddibenion eu hunain, a gallwch ddysgu sut rydym yn defnyddio ac edrych ar ôl eich data ar NSPCC polisi preifatrwydd